THUỐC ĐẮNG ĐÃ TẬT

THUỐC ĐẮNG ĐÃ TẬT

Không có cái sai,
Làm sao nhận ra cái đúng
Không có cái tối
Thời cần ánh sáng để mà chi
Quá khứ đã lùi vào trong quá khứ
Bươi móc Tốt, xấu
Khơi thêm dậy sóng hận thù
Đời tốt đẹp, khi nhìn về phía trước
Nắm tay nhau quên hết, chuyện đã qua
Thù với hận chỉ càng thêm đau khổ
Chi cho bằng, niềm thông cảm thứ tha
Anh em như thể chân tay
Như chim liền cánh, như cây liền cành
Hàn gắng lại, những gì đã mất
Những nỗi buồn, với cả hai bên
Để cho con cháu đặng yên
Chung lưng đoàn kết dựng xây nước nhà
* * *
Thuốc đắng đã tật.
Lời ngay thẳng, đem lại những an vui
Dân giàu nước mạnh văn minh
Lo gì chẳng được bình yên, yên bình

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s