TẨY CHAY KHỐN NÀN

TẨY CHAY KHỐN NÀN

Thương cho dòng máu Lạc Hồng
Thương cho nòi giống Tiên Rồng Việt Nam
Gặp thời mạc vận đảo điên
Đớn đau cuộc sống, ác gian hoành hành
Đạo đức xuống cấp tiêu điều
Ôi thôi cuộc sống gặp nhiều họa tai
Bao giờ mới hết khổ đây
Cùng nhau tỉnh ngộ tẩy chay khốn nàn
* * *
Hãy thắp sáng ngọn đuốc truyền thống dân tộc. Xua đuổi bóng đêm, xóa tan Ác Ma Ác Quỷ luôn bám lấy cuộc sống. Làm cho dân tộc chúng ta không có ngày yên. Văn Hóa Cội Nguồn chính là ánh sáng xóa tan tất cả sự tối tăm, đem lại sự bình yên an vui cho dân tộc.

Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s