KÍ ỨC CÒN ĐÂY

KÍ ỨC CÒN ĐÂY

Hỡi người dân Đại Việt
Tiếng đại bác, đã rền vang xâm lược
Thời ôi thôi, thân ngã gục kinh hồn
Những quân dân, máu đã đổ ngập tràn
Nằm quằn quại, trong bom mìn gió đạn
Tiếng pháo Đồng Đăng
Vang rền quân Trung Cọng
Thành mô chôn, những quân dân đại việt
Người anh hùng, Duy Thực
Cùng đồng đội, gào thét lên quyết liệt
Dân Việt Nam , nào có sợ lũ chúng bây
Thân ngã xuống, vùng đứng lên chỉ tay
Đồng hô lớn cùng phản công chống trả
Ôi hùng anh, dù thân hình tơi tả
Thân cháy đen, nhưng mắt người rực lửa
Lửa căm thù, lửa quyết tử vì non
Tiếng pháo Đồng Đăng
Quân xâm lược vẩn còn vang
Hãy đứng lên, theo tiếng gọi Cha Ông
Dòng máu Việt, đã ngập tràn thù hận
Lửa căm hờn, đã bùng lên vạn dặm
Đồng thét lên, đồng tận diệt ngoại xâm
Đồng thét lên, hãy cứu lấy giang sang
Dù ngã xuống, vẩn còn hơn nô lệ
Dù tan thây, quyết không hề quỳ lị
Quyết giữ gìn sự nghiệp của Ông Cha
Quyết giữ gìn, độc lập mãi tự do
Ôi ký ức, những xác phơi tập thể
Những người con trung dũng đã hi sinh
Lòng thành kính, dâng nén hương tưởng nghĩ
Những quân dân, thân ngã xuống vì non
Lòng biết ơn, những con người bất tử
Mãi soi gương, bao thế hệ chúng con
Máu người thấm, vẩn còn nằm biên giới
Mãi muôn thu, còn rực đỏ giang sang.
* * *
Nếu tai còn nghe, mắt còn sáng. thời ký ức Đồng Đăng không thể nào quên. Quân Trụng Cộng cứ mãi xâm lược, chúng nuốt biên giới giết hại con cháu Việt Nam. giờ chúng lại nuốt biển đảo việt Nam. quả là to gan, xem thường dân tộc Việt Nam. Cũng đã đến lúc cho chúng một trận khiếp vía kinh hồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s