NGỌN LỬA NAM THIÊN

NGỌN LỬA NAM THIÊN

Hào khí nước Nam mấy nghìn năm
Rồng Tiên cuồn cuộn, nước triều dâng
Bùng lên ngọn lửa, đầy sấm sét
Mạnh hơn dòng thác, dậy bão dông
Truyền thống anh linh, bừng tỏa sáng
Dậy cõi, dậy bờ, dậy non sông
Một trận hùng anh, rung chuyển đất
Kinh hồn bạc vía, lũ ngoại xâm
* * *
Không thể nào, cúi đầu trước ngoại xâm được nữa. Hào khí ngọn lửa nam thiên đã bùng lên, 100 triệu người như một. thiêu đốt sạch quân thù.
Đùng đùng rung chuyển đất trời
Ào ào cuồn cuộn mịt mù trời nam
Ầm Ầm quét sạch ngoại xâm
Kinh hồn bạc vía, khiếp kinh hãi hùng

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s