ÔI VIỆT NAM

ÔI VIỆT NAM

Ôi Việt Nam. ôi Việt Nam
Biết bao bức xúc của người dân
Đạo đức còn đâu ôi trầm trọng
Tràn lan hỗn tạp khắp nước non
Dân Trung Quốc, tung hoành lục tặc
Đủ dạng đủ hình gạt chúng dân
Tuy rằng báo chí thường lên tiếng
Nhưng làm chi được thở với than
* * *
Nơi đâu cũng nghe dân chúng thường than phiền dân Trung Quốc qua Việt Nam, trên mọi phương diện hoạt động đều xem thường dân Việt Nam. Thận chí gây mất trật tự, cũng như lừa đảo gây thiệt hại cho dân Việt Nam. Không những không một ai dám làm chi chúng. Trên đất liền cũng như ở biển, ở đảo. Đây là một nỗi buồn thấu tận tim gan.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s