NGƯỜI KHÔN NHẤT THẾ GIAN CHÍNH LÀ NGƯỜI HÀNH THIỆN

NGƯỜI KHÔN NHẤT THẾ GIAN CHÍNH LÀ NGƯỜI HÀNH THIỆN

Linh hồn rồi sẽ, biết về đâu
Cuộc sống nghìn muôn, trĩu giọt sầu
Địa Ngục, thiên đàng, phân hai lối
Sống đời cõi tạm, giọt mưa ngâu
Mấy ai sống mãi, nơi trần thế
Ham muốn cho nhiều, nghiệp càng sâu
Nỗi niềm chua xót, trăm tơ mối
Lìa trần nhắm mắt, được chi đâu ?
* * *
Hơi thở tắt rồi. Linh hồn không mang theo sự giàu sang, cũng như địa vị. vua , quan, sang, hèn, mà chỉ mang theo, nghiệp ác, hay nghiệp thiện. siêu hay đọa, lên thiên đàng hay xuống địa phủ.
Khi sắp chết rời xa trần thế, mới thấy hành thiện là quý nhất trên đời, không còn sự quý nào hơn nữa.

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s