LÂU CŨNG QUEN

LÂU CŨNG QUEN

Nước nhà đen tối, cảnh tối đen
Trộm cướp gian manh dậy hằng hằng
Luật pháp lu mờ, sanh lừa đảo
Tương lai, mờ mịt, nợ nần giăng
Mất cội mất Nguồn rơi cảnh khổ
Chúng dân đầy rẫy những khó khăn
Địa ngục là đây, màu tan tác
Khốn khổ không ngừng lâu cũng quen
* * *
Thế giới nhiều nước phải công nhận. dân tộc Việt Nam chịu đựng sự gian khổ vô cùng, phải nói khó có nước nào sánh kịp. Cam chịu sự đàn áp cũng như mất tất cả, kéo dài gần trăm năm.

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s