CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN GIẢNG

CẢM ƠN, NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN GIẢNG

Lau nước mắt, hiểu về lịch sử
Vùi dập chi, đau khổ anh linh
Nhiều em đã bật khóc lên
Hỡi người chiến sĩ hi sinh năm nào
Ôi cảm ơn, những người truyền giảng
Để cho lòng tuổi trẻ nhớ ghi
Nguyễn Duy Khánh giáo viên dạy văn
Với lòng yêu nước nói lên lòng mình
Tôi lo buồn những gì bưng bít
Thời còn chi khí tiết hùng anh
Tinh thần chống lũ ngoại xâm
Chiến tranh biên giới xảy ra năm nào
17- 2 hùng hào
Trung Cộng ngã nhào thất bại khiếp kinh
Tôi lo tuổi trẻ học sinh
Sử ta không biết, buồn ơi là buồn
Góp tiếng nói cho đời tỏa sáng
Góp chút công giúp ích nước non
Noi gương hào khí quân dân
Sợ chi bè lũ ngoại xâm điên cuồng
Việt nam con cháu Tiên Rồng
Dễ gì khuất phục Tây, Tàu ngoại xâm
* * *
VĂN HÓA CỘI NGUỒN
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s