CỨ HỎI XEM

CỨ HỎI XEM

Âm theo chí hướng của Âm
Nhu mì, hiền hậu, thường thăm Thần Tài
Tiên là Tiền, sắc đẹp đâu rời
Tiền kêu Tiên múa, sáng ngời niềm tin
Âm là thế, cứ hỏi xem
Có người xinh đẹp nào xa rời tiền
Văn minh vật chất nghiêng về
Âu Cơ Địa Mẫu, Mẹ Trời Mẹ chung
Chủ nhân Châu Báu tam thiên
Khắp cùng vũ trụ ai hơn Mẹ nào
Âm là Âm của sự giàu
Đã là phụ nữ đời nào theo không
* * *
Văn minh vật chất , chính là nền văn minh Tiên Đạo nền Văn Minh nghiêng về Âm, Làm rạng rỡ chị em phụ nữ
Giàu sang, Quyền lực, Châu Báu. thiếu những thứ ấy coi chừng bị bỏ rơi, Nhất là những tiên nữ thời nay.

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s