CƯỚP QUYỀN TRỜI CHO

CƯỚP QUYỀN TRỜI CHO

Nhân Quyền Dân Chủ, ai không có
Cướp mà chi, cho ló cái ngu
Để cho nhân loại khinh khi
Suốt ngày lên án, tốt chi mà làm
Họ con người, ta cũng con người
Sao ta cứ mãi, để người cười chê
Hãy trả lại Nhân Quyền Dân chủ
Quyền con người từ thuở khai sinh
Những Quyền Tạo Hóa ban cho
Sao ta không nhớ làm theo Ý Trời
* * *
Dân Chủ, Nhân Quyền, là Quyền Tạo Hóa ban cho, Ai cũng như ai. Không ai có Quyền trù dập. Hoặc cướp lấy. Vì làm như thế là phạm vào Thiên Ý. Nhất định sẽ bị đảo chính lật đổ, Nếu khư khư đàn áp Nhân Quyền Dân Chủ. Càng đàn áp nó càng bùng lên dữ dội, Cuối cùng là thiêu rụi những gì đàn áp Nhân Quyền Dân Chủ
Văn Hóa Cội Nguồn không phải là tổ chức của bè phái, đảng phái. hay một tổ chức chính trị nào. Mà là phản ảnh sự trung trực giữa hai mặt. Mặt lợi mặt hại, mặt trái, mặt phải cuộc sống mà thôi.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s