THAN OÁN

THAN OÁN

Than oán lan xa, khắp núi đồi
Than rằng khổ lắm, đất trời ơi
Khổ trong đời Bố, sang con cháu
Đói nghèo túng thiếu, lặng hụp bơi
Tháng rộng năm dài, thân chới với
Sức cùng lực tận, khổ chơi vơi
Trên tầng mây ấy, nghe tôi nói
Văn Minh đâu hỡi, đến cứu tôi
* * *
Kìm hãm không cho dân giàu nước mạnh, làm cho đất nước kém phát triển. đây cũng là một thứ tội ác, tội ác trầm trọng. Vì làm khổ cả dân tộc. Thể Chế của tội ác.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s