EM HỎI ANH

EM HỎI ANH :

Ve sầu lột xác làm gì ?
Phải chăng Ve cũng muốn mình sống lâu
Thế sao ta chẳng làm theo
Chuyển mình lột xác sống lâu trường tồn
Anh nghĩ gì;
Rắn già Rắn thường thay vỏ
Vứt bỏ đi rào cản lớn lên
Sao Ta bảo thủ mà chi
Vứt đi lớp vỏ cứng xơ cho rồi
Để cho da thịt nẩy chồi
Tự nhiên theo lẽ thường tình đổi thay
Anh ơi Đại bàng
Thay mỏ thay lông
Thay luôn móng vuốt đớn đau cũng làm
Phải chăng vì muốn trường tồn
Đại Bàng làm thế chúng mình thì sao?
Muốn cho ở mãi ngôi cao
Sống theo tiến hóa, mới mong sống còn.
* * *
Thay đổi là sự sống còn, xem các nước văn minh họ đã từng lột xác thay đổi là gì ? .

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s