BẠO TÀN ĐẾN LÚC RA ĐI

BẠO TÀN ĐẾN LÚC RA ĐI

Bao chế độ hành dân khốn khổ
Hết phước rồi cũng phải ra đi
Ác chi đối với người dân
Để rồi con cháu nhận phần lao đao
Dù rằng để của bằng non
Không bằng để đức cho con ở đời
Đời cha ăn mặn hại người
Đời con khác nước hãi hùng họa tai
Khuyên ai hãy nhớ nhẹ tay
Để cho con cháu về sau đặng nhờ
* * *
Thương dân là cơ bản của đạo làm quan. Không biết thương dân thời làm quan không còn ý nghĩa gì nữa.

VĂN HÓA CỘI NGUỒN
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s