CẦN GÌ PHẢI TRANH

CẦN GÌ PHẢI TRANH

Hãy theo Quốc Tổ Hùng Vương
Trở về Nguồn Cội dựng xây đạo tràng
Không cần tranh chức tranh quyền
Cũng nên nghiệp lớn cần gì phải tranh
Vào nền truyền thống Cha Ông
Cội Nguồn Văn Hóa đắp xây cơ đồ
Quốc Đạo cao tột trên đời
Lừng danh khắp cả đất trời năm châu
Làm theo di chí Hùng Vương
Công thành danh toại vinh quang sáng ngời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s