DỨT KHỔ ĐAU

Hãy đến cùng nhau, dứt hận thù
Làm lại cuộc đời, đức muôn thu
Lời hay lẽ đẹp, đâu tốn nhỉ
Thế mà hơn cả, những báu châu
Xây tình, đắp nghĩa đâu là cũ
Còn hơn tan vỡ, cách xa nhau
Hương thương, hương mến, niềm lan tỏa
Nhẹ bổng tâm hồn, dứt khổ đau
* * *
Thật vậy:
Không có gì tốt đẹp hơn là xóa đi hận thù. Làm lại cuộc sống mới cùng nhau tiến về phía trước, chung cùng hạnh phúc cùng nhau.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-