DỨT KHỔ ĐAU

DỨT KHỔ ĐAU

Hãy đến cùng nhau, dứt hận thù
Làm lại cuộc đời, đức muôn thu
Lời hay lẽ đẹp, đâu tốn nhỉ
Thế mà hơn cả, những báu châu
Xây tình, đắp nghĩa đâu là cũ
Còn hơn tan vỡ, cách xa nhau
Hương thương, hương mến, niềm lan tỏa
Nhẹ bổng tâm hồn, dứt khổ đau
* * *
Thật vậy:
Không có gì tốt đẹp hơn là xóa đi hận thù. Làm lại cuộc sống mới cùng nhau tiến về phía trước, chung cùng hạnh phúc cùng nhau.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s