UẤT HẬN

UẤT HẬN

Nghe thấy mà đau, những con người
Thân vì dân tộc, hiến cuộc đời
Tận tụy góp phần cho đất nước
Để rồi nhận lấy , bạc như vôi
Thân tù tội vì chống quân xâm lược
Trần Anh Kim, đau đớn quá ôi ôi
Lời nói phải, vì trung kiên anh dũng
Dám can ngăn, những sai trái bề tôi
Thân tù tội, là một cơn ác mộng
Đã vạch trần, phản bội lại non sông
* * *
Sự đau buồn nầy ít khi thấy trong lịch sử, chỉ có trong thời đại ngày nay.
Thời đại vô thần, chỉ biết nghe theo lệnh thiên triều phương Bắc. Trung hiếu với nước non chẳng là gì cả.

Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s