ĐÀN KHẢY TAI TRÂU

ĐÀN KHẢY TAI TRÂU

Thơ đàn trầm bổng du dương
Hữu duyên nghe rõ cung thương cung trầm
Vô duyên nghe lộn nghe lầm
Tiếng đàn châu ngọc, tưởng là gió mây
Hữu duyên châu báu là đây
Mừng rơi nước mắt, đắp xây son vàng
Vô duyên nào hiểu thơ đàn
Tưởng chừng không được một đồng một xu
Thơ rằng đàn khảy tai trâu
Đờn kêu tích tịch, tính tang, tang tình
Đờn kêu con cháu Tiên Rồng
Gươm thiên trấn quốc Vua Hùng trao tay

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s