BUÔNG BỎ HẬN THÙ

BUÔNG BỎ HẬN THÙ

Ngày xưa giờ đã qua rồi
Quá khứ tương tàn, hồi tưởng mà chi
Cung nhau buông bỏ nó đi
Càng hâm càng nóng càng thêm hận thù
Đông tàn, xuân đến kia rồi
Nhớ chi gió rét mưa gào thâu đêm
Chiến tranh tàn khốc anh em
Vết thương để lại biết bao thảm sầu
Hãy để nó, chìm vào quá khứ
Nắm tay nhau cứu lấy nước non
Cống quân xâm lược ngoại bang
Kia kìa chúng đã lấn xâm cõi bờ
* * *
Sự sống ở đời cái tốt, cái khôn, phải được duy trì. Cái ngu cái xấu phải loại bỏ. Chỉ người ba sôi hai lạnh. Mới duy trì cái ngu cái xấu, Nhất là sự huyển hoặc tìm cách trù dập cái tốt phát triển, Hại cuộc sống hại anh em giống nòi. Làm cho dân tộc Việt Nam đau khổ triền miên.

Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s