XÂY ĐỜI MỚI-1

XÂY ĐỜI MỚI

Chung nhau xây dựng cuộc đời
Chung nhau xây dựng đất trời Việt Nam
Hòa bình độc lập bình an
Dân giàu nước mạnh vinh quang giống nòi

Xây đời mới, trong một bầu khí mới
Nước Việt Nam, đầy phơi phới văn minh
Hình chữ s một niềm tin tỏa sáng
Rạng trời nam đầy hiển hách uy linh
Xây đời mới, dù khó khăn cách mấy
Vẫn không lùi càng vững bước tiến lên
Dù hiễm họa, lòng vẫn không sợ chết
Vì nước non, ta cống hiến hi sinh
Là con cháu, của Vua Hùng bất khuất
Giống Rồng Tiên , đâu nệ bước gian nguy
Quyết xây dựng một Việt Nam tươi sáng
Một Việt Nam đầy khí thế quang vinh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s