THEO AI ?-1

THEO AI ?

Theo ai mà bỏ nước non
Theo ai mà bỏ cháu con Tiên Rồng
Theo ai mà bỏ đồng bào
Theo ai mà bỏ Cội Nguồn Ông Cha
Theo chi cái lũ tà ma
Theo chi cái lũ gian tà hại dân

Giống Rồng Tiên một lòng đứng dậy
Cùng chung tay, dựng lại quê hương
Một Việt Nam, không còn lệ thuộc
Tự vươn mình, tỏa sáng đứng lên
Một Việt Nam, anh hùng thực thụ
Luôn ngẩng đầu, như đấng bề trên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s