GÓP CÔNG GÓP SỨC

Gà gáy rộ. non sông hừng sáng
Ánh bình minh, hồng thắm chân trời
Mau đồng hành chuyển mình đổi mới
Theo Cội Nguồn, Văn Hóa Cha Ông
Kìa vận hội Rồng Mây đã mở
Nước non Nam rực rỡ từ đây
Một câu góp ý đẹp thay
Nhất là yêu nước biết bao đẹp lành
Góp công sức, lập đời Thánh Đức
Rạng công danh, con cháu sang giàu
Mãn trần hồn đặng về trời
An vui hạnh phúc thiên đàng an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–