CÒN THUA SÚC VẬT

CÒN THUA SÚC VẬT

Cười trên đau khổ thương đau
Lương tâm đánh mất lòng nhân chẳng còn
Tỉnh đi những kẻ điên khùng
Còn thua súc vật chúng còn vì nhau
Dân tình khổ lao đao
Lìa quê làm mướn khắp nơi xứ người
Thấy mà đau xót tấm lòng
Thương cho dân tộc ngập tràn họa tai
Có tâm thời biết xót xa
Vô tâm chỉ biết cười trên khổ người
Có tâm cầu khẩn Phật, Trời
Vô tâm cười cợt thấy người sa cơ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s