BÀI CA CHUNG LÒNG

BÀI CA CHUNG LÒNG

Ta hát lên;
Hát lên cho đời tươi sáng
Hát lên phá tan tăm tối
Hát lên cho đời đổi mới
Hát lên chung cùng chí hướng
Hát lên phá tan gian dối
Để cho đời tỏa sáng vượt lên
Bản hùng ca, đầy anh linh truyền thống
Dậy hào hùng đầy khí phách Rồng Tiên
Bài ca chung nước chung non
Bài ca đoàn kết chung nhau một lòng
Việt Nam nhất định khởi màu
Việt Nam nhất định đổi đời Việt Nam
Bài ca trổi dậy vàng son
Trổ nguồn xuân mới rền vang đất trời
Bài ca chung sức chung lòng
Bài ca kỳ diệu sáng bừng quê hương
Bài ca đổi thịt thay da
Bài ca hạnh phúc sơn hà nước non
Tiếng hát chung lòng, chung nước, chung tay
Thắm tình thắm đồng loại anh em Đồng Bào
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s