VIỆT NAM ƠI-3

VIỆT NAM ƠI

Việt Nam ơi. Việt Nam ơi
Việt Nam đâu thể tối đen lụn tàn
Việt Nam phải sáng rạng ngời
Việt Nam phải nở nhảy chồi nhành xuân
Dân tộc Việt Nam
Dân tộc Rồng Tiên
Giờ đây tỏa sáng
Vượt lên chính mình
Toàn dân tộc đã cùng chung hướng
Thời nước non, đổi mới đi lên
Không còn khốn khổ lầm than
Dân giàu nước mạnh điểm tô son vàng
Đã đến lúc đất trời Nam Việt
Nền văn minh vực dậy đỉnh cao
Mở trang sử mới vẻ vang
Lừng danh Nam Việt vinh quang Tiên Rồng
Tôn thờ Quốc Tổ, đồng lòng xây dựng
Đưa Việt Nam, hùng mạnh anh linh
Sáng ngời Nam Việt, Việt Nam
Lẫy lừng thế giới danh vang đất trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s