ĐẾN HỒI THAY ĐỔI

ĐẾN HỒI THAY ĐỔI

Nước Việt Nam, đến hồi thay đổi
Bước sang trang Dân Chủ, Nhân Quyền
Hồn Thiên sống núi phù trì
Cha Ông phù hộ mọi điều bình an
Theo định luật, sang trang sử mới
Cảnh đông tàn, xuân đến thế thay
Đất trời rực thắm hoa mai
Con đường bất chiến tự nhiên đạt thành
Những lá già, phải đành rơi rụng
Những lá non, lần lượt mọc lên
Ấy là quy luật tự nhiên
Sống còn Dân Tộc muôn năm trường tồn
Toàn Dân Tộc, đến hồi chèo lái
Đưa con thuyền cập bến văn minh
Hết còn tăm tối, tối tăm
Năm châu, bốn bể rạng danh Tiên Rồng
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s