NHỮNG BƯỚC ĐỔI ĐỜI

NHỮNG BƯỚC ĐỔI ĐỜI

Nắm lấy tay nhau, nhìn về phía trước
Cùng nhau chung sức, những bước đổi đời
Hãy cố vượt lên, không gì ngăn cách
Đoàn kết một lòng, gắng sức người ơi
Cuồn cuộn trào dâng, vì tương lai con cháu
Thoát khỏi giặc Tàu, sống hạnh phúc ngày mai
Cố lên ta hãy cố lên
Làm cho đất nước văn minh sống còn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s