TRONG HAI CHỌN MỘT-2

TRONG HAI CHỌN MỘT

Quên đi Quốc Tổ Vua Hùng
Tôn thờ Lê Mác khốn cùng lao đao
Thờ chi một giấc chiêm bao
Cúi đầu mà chẳng ra sao kiếp người
Theo Mác Lê chôn vùi truyền thống
Mãi lạc đường khốn đốn nguy nan
Làm cho dân tộc nát tan
Chia lìa đoàn kết chiến tranh họa đầy
Theo chi chủ nghĩa vô thần
Tương tàn nòi giống ngập tràn máu tuôn
80 năm trải khắp máu xương
Được gì ơi hỡi bỏ buông cho rồi
Mác Lê nào phải Vua Hùng
Thờ chi mà bỏ Cội Nguồn Ông Cha
Lương Tâm nghĩ lại xét soi
Vua Hùng mới thật chúng dân tôn thờ
Trong hai chọn một lọc lừa
Vua Hùng Quốc Tổ hay là Mác Lê
Ngộ rồi thời tỉnh cơn mê
Về Nguồn về Cội tràn trề tình thương
Việt Nam tiếp nối Văn Lang
Muôn năm độc lập vẻ vang Tiên Rồng
Tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng
Tôn thờ chính đáng của người Việt Nam
Vinh Quang rực rỡ vinh quang
Muôn năm độc lập vẻ vang giống nòi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s