CHỦ NHÂN ĐẤT NƯỚC

Mỗi người dân, là chủ nhân đất nước
Luôn kế thừa, tiếp bước của Cha Ông
Mỗi người dân, trong sơn hà tổ quốc
Đều công bằng, và bình đẳng như nhau
Nào có phải, một nhóm người độc chiếm
Tự cho rằng, quyền làm chủ non sông
Hãy trả lại, những gì dân thừa kế
Thật công bằng theo duy chí Hùng Vương
Chủ đất nước, là toàn dân đều có
Quyền chọn người, dùng lá phiếu bầu lên
Dân quyết định, chọn ai người đó trúng
Trở thành người, lãnh đạo được dân tin
Lòng dân ý nước là đây
Toàn dân quyết định tương lai nước nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–