CHỦ NHÂN ĐẤT NƯỚC

 

CHỦ NHÂN ĐẤT NƯỚC

Mỗi người dân, là chủ nhân đất nước
Luôn kế thừa, tiếp bước của Cha Ông
Mỗi người dân, trong sơn hà tổ quốc
Đều công bằng, và bình đẳng như nhau
Nào có phải, một nhóm người độc chiếm
Tự cho rằng, quyền làm chủ non sông
Hãy trả lại, những gì dân thừa kế
Thật công bằng theo duy chí Hùng Vương
Chủ đất nước, là toàn dân đều có
Quyền chọn người, dùng lá phiếu bầu lên
Dân quyết định, chọn ai người đó trúng
Trở thành người, lãnh đạo được dân tin
Lòng dân ý nước là đây
Toàn dân quyết định tương lai nước nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s