TÌNH ĐỒNG ĐỘI

TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Ta hãy sống cho những gì hữu ích
Sống cho đời, và cho nước cho non
Tình đồng đội, những người thân yêu nhất
Hãy vì nhau, luôn đoàn kết bên nhau
Hãy chia sẻ, những niềm đau ray rứt
An ủi nhau, qua những lúc gian nguy
Kìa bão tố, đã bừng lên khủng khiếp
Tận mây trời, đầy đen tối u minh
Tình đồng đội, ta kết thành thuyền lớn
Để vượt qua, hung dữ đã cuồng lên
Một vì sao, không có gì đáng nói
Vạn vì sao, chung lối dạt bóng đêm
Một giọt nước, chẳng là đâu thấm đất
Trận mưa rào, lở núi dễ như không
Tình đồng đội, chính là tình gắng kết
Luôn tạo lên, sức mạnh những cuồng phong
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s