TÌNH ĐỒNG ĐẠO

TÌNH ĐỒNG ĐẠO

Tình đồng Đạo, là tình cao quý nhất
Nương vào nhau, thành vách sắt tường đồng
Cùng chung tay, cùng xây đời hữu ích
Thời lo gì, Tổ Quốc chẳng nở bông
Hãy sống đúng, những niềm tin đã có
Một niềm tin, cứu lấy nước non sông
Nghĩa đồng bào, cùng chung nhau Cội Gốc
Cùng kế thừa, tiếp nối chí Cha Ông
Tình đồng Đạo, tình hòa đồng chung sống
Theo Ý Trời, cùng tỏa sáng vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s