THÁNH CHIẾN-1

THÁNH CHIẾN

Cuộc thánh chiến, đi vào cuộc sống
Kẻ thắng thua, chung lối nước non
Không ai nhục nhã vinh quang
Không ai thắng bại cùng chung một nhà
Cơ thánh chiến không cần súng đạn
Lẽ hơn thua, biện luận văn minh
Vũ khí chính là trí nhân
Đấu tranh Văn Hóa cùng nhau đổi đời
Người vào cuộc toàn là trí thức
Đủ tài năng, đột phá đi lên
Đấu tranh có lợi đôi bên
Đồng cùng tiến tới văn minh nước nhà
Cơ thánh chiến trải lòng yêu nước
Nào phải đâu chém giết tương tàn
Cùng nhau lột xác sai lầm
Cùng nhau đổi mới sang giàu ấm no
Cơ Thánh chiến, khác xa chinh chiến
Đổi thế thời, mở hướng tương lai
Không ai là kẻ thắng thua
Đều là hưởng lợi tự do nhân quyền
Một thế trận, bảo toàn tánh mạng
Không hận thù, tiêu diệt lẫn nhau
Việt Nam bài học đổi thay
Làm cho thế giới Đông, Tây phục tài
Càng đấu tranh, hòa bình đoàn kết
Chỉ Việt Nam thánh chiến diệu kỳ
Hóa giải tất cả hận thù
Làm cho cuộc sống không còn khổ đau
Thánh chiến, Thần chiến khác nhau
Ai mà hiểu rõ đỉnh cao con người
Việt Nam thánh chiến tuyệt vời
Việt Nam nhất định sáng ngời Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s