BA LÝ TÂM TÌNH MÀ NGHE

BA LÝ TÂM TÌNH MÀ NGHE

Ba lý tâm tình mà nghe
Ta hò ta lý tình tang
Ta hố hò khoan
Ai ơi đừng bỏ nước non
Phải luôn tưởng nhớ Cha Ông Cội Nguồn
Vua Hùng Quốc Tổ tôn thờ
Ta hò ta lý thanh bình âu ca
Tính tang, tang tính, tình tang
Hỡi ai dân tộc Việt Nam
Chung tay xây dựng nước non sơn hà
Ta hò ta lý tâm tình
An vui cuộc sống không còn khổ đau
Sang giàu thi với giàu sang
Văn minh cuộc sống thiên đàng cung mây
Ta hò ta lý ta ca
Tính tang, tang tính nở hoa thanh bình
Quê hương đất nước biển trời
Bồng lai tiên cảnh nơi nào cũng xinh
Ai ơi theo bước Cha Ông
Làm nên cuộc sống Thần Tiên, Tiên Thần
Ta hò ta lý tâm tình
Ta ca ta hát tang tình, tính tang
***
Văn Hóa Cội nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s