CÓ LẠ CHI

CÓ LẠ CHI

Đông tàn xuân đến có lạ chi
Quy luật xưa nay có lạ gì
Hết đêm tới sáng đời là thế
Phúc họa, thay phiên khác mấy khi
Nắng hạn càng nhiều, mưa càng lớn
Ba nghìn năm độc lập rạng chung quy
Trời Nam tổ quốc màu xuân mới
Đất Việt lên ngôi trổ uy nghi
Cơ Trời chuyển hóa thay đổi khác
Con cháu Tiên Rồng đoạt đề thi
Biếng động đi vào cơ Thánh Đức
Khổ ải bao nhiêu, sướng bấy nhiêu chẳng lạ chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s