CÓ LẠ CHI
Đông tàn xuân đến có lạ chi
Quy luật xưa nay có lạ gì
Hết đêm tới sáng đời là thế
Phúc họa, thay phiên khác mấy khi
Nắng hạn càng nhiều, mưa càng lớn
Ba nghìn năm độc lập rạng chung quy
Trời Nam tổ quốc màu xuân mới
Đất Việt lên ngôi trổ uy nghi
Cơ Trời chuyển hóa thay đổi khác
Con cháu Tiên Rồng đoạt đề thi
Biếng động đi vào cơ Thánh Đức
Khổ ải bao nhiêu, sướng bấy nhiêu chẳng lạ chi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–