ĐỊNH LUẬT SỐNG CÒN

ĐỊNH LUẬT SỐNG CÒN

Ý Trời đã chuyển sang xuân
Thuận theo Thiên Ý bình yên sống còn
Đã là quy luật tuần hoàn
Xưa nay là thế đâu còn lạ chi
Trời đã sáng bóng đêm chấm dứt
Đông đã tàn, xuân đến thế thay
Luật trời Thiên Ý xưa nay
Nghịch Thiên thời phải ra đi không còn
Kìa gió Thánh, lần hồi xuất hiện
Kìa Thiên La chuyển vận âm binh
Địa La tám hướng mười phương
Đồng phò Thiên Ý chuyển xoay cuộc trần
Cơ Thánh Đức xoay vần lặp lại
Đưa nhân loài, trở lại thiên bang
Ý Trời đã định khó sai
Thuận theo Thiên Ý đắp xây son vàng
Ba La Thiên Ấn hiện rồi
A Men như Ý đất trời đổi thay
Nam Mô khắp cả Đông, tây
Quy về Nguồn Cội siêu sanh về trời
Chống trả nhất định tiêu hồn
Nghịch cơ Thiên Ý sống còn được đâu
Mau mau thức tỉnh cho mau
Thuận theo Thiên Ý biết bao phúc lành
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Phải theo định luật sống còn phải theo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s