MẦU NHIỆM

MẦU NHIỆM

Nền Văn Hóa, ôi vô cùng mầu nhiệm
Như cam lồ, làm sống dậy niềm tin
Nền Văn Hóa, là kho tàng châu báu
Làm cho đời, tỏa sáng ánh bình minh
Mỗi người dân, là một vườn hoa quý
Mãi đơm bông, đầy chân lý đẹp xinh
Mỗi người dân, ánh hào quang tỏa sáng
Đủ sắc màu, theo Văn Hóa bùng lên
Ôi Việt Nam, ánh vinh quang phơi phới
Dậy hào hùng trong khí thế Việt Nam
Nền truyền thống, đã đi vào chuyển hóa
Thời nước non, bừng tỏa sáng âu ca
Ôi Việt Nam, chuyển sang trang sử mới
Rực bầu trời, luôn kết trái đơm hoa
Giờ mọc cánh, cùng tung bay dệt ấm
Thật diệu kỳ , đẹp lắm nước Việt Nam
Khắp non sông, đã bừng lên gió Thánh
Đêm không còn, tăm tối cũng đi qua
Việt nam Ta , nước Việt Nam Ta
Việt Nam đẹp mãi sơn hà Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s