ĐÂU THỂ THẾ NẦY

ĐÂU THỂ THẾ NẦY

Việt Nam đâu thể thế nầy
Việt Nam đâu thể đọa đày gian nan
Sống đời khốn khổ lầm than
Mất quyền cơ bản Trời ban cho người
Nhân Quyền Dân Chủ không còn
Lại thêm xâm lược giặc Tàu lược xâm
Tiên Rồng nầy hỡi bay lên
Tung mây lướt gió làm nên hào hùng
Việt Nam đâu thể thế nầy
Việt Nam đâu thể cúi đầu triền miên
Việt Nam phải tự đứng lên
Sánh cùng thế giới năm châu phen nầy
Hãy đứng lên, trên bầu trời thế giới
Một Việt Nam, đầy khí thế oai linh
Một niềm tin đi vào bao chiến thắng
Chuyển cuộc đời, đi đến đỉnh vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s