ĐÂU THỂ MẤT-2

ĐÂU THỂ MẤT

Giang san đại Việt, đâu thể mất
Năm nghìn năm yêu dấu giữ gìn
Bao thế hệ, quên mình vì nước
Mới sống còn, cho đến ngày nay
Nền truyền thống, anh linh còn đó
Lòng hiếu trung, tỏa sáng trời mây

Trăm triệu dân, sục sôi căm thù giặc
Đã cuồng lên, đầy quyết liệt chẳng tha
Khắp toàn cầu, ai Dân Tộc Việt Nam
Thời đứng lên, cùng ra tay chung sức
Đâu thể mất trong bàn tay cướp nước
Phải giữ gìn dù chết sống hi sinh

Một Việt Nam chủ quyền luôn thống nhất
Niềm tự hào, xuyên suốt mấy nghìn năm
Đâu thể mất, một Việt Nam yêu quý
Rơi vào tay, của lũ giặc ngoại xâm
Một Dân Tộc, uy linh niềm tỏa sáng
Mãi sau nầy, và cho đến mãi về sau

Tiến lên con cháu Rồng Tiên
Giữ gìn bờ cõi nước non quê nhà
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s