KHỔ ẢI KHÔNG CÒN

KHỔ ẢI KHÔNG CÒN

Không biết là ai, có biết không
Một nguồn gió mới khắp non sông
Nước non Đại Việt giờ đổi khác
Xuôi thuyền trở lại Cội Cha Ông
Đường trần mở rộng, niềm xuân mới
Khổ ải phai tàn, sướng đơm bông
Bờ môi đã nở trên cội phúc
Hết khổ bạo tàn, hết gai chông

Việt Nam đã trở mình đổi mới bắt đầu đơm hoa kết trái cho sự đổi mới ấy. Cái khổ sắp hết cái vui lại đến. Những ai có trí huệ thời thấy rõ sự thay đổi nầy,
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s