KÍNH PHỤC-1

KÍNH PHỤC

Hiếm thấy trên đời, có mấy ai
Vì dân vì nước, vẫn miệt mài
Ra công khổ nhọc, truyền kinh giáo
Cho đời thoát khỏi, cảnh nạn tai
Thế gian nổi tiếng, người có đức
Không Phật, là Tiên, Thánh chẳng sai
Cứu khổ ban vui, không mệt mỏi
Mấy lời ca ngợi, có chi sai
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s