ĐỀ THI-1

ĐỀ THI

Thiên Ý đề thi đã vào đời
Đề thi non nước đề thi trời
Hiếu, Trung đúng hướng thành chân thánh
Hiếu, trung lạc Cội, nhục cái tôi
Vì dân vì nước lòng chân chánh
Công thành danh toại, ở ngôi cao
Cơ Trời Quốc Tổ bày cuộc thế
Đề thi tuy dễ lắm ai ơi
Những người lạc Cội đâu với tới
Nhìn Phụng tưởng gà, quá xa xôi
Yêu nước khác xa, yêu bè phái
Yêu nước bỏ Nguồn, bạc như vôi
Đề thi tuy dễ nhưng rất khó
Anh hùng lạc đạo, kiếp buông trôi

Đề thi cũng đã dần khép lại
Thi trượt thành ra khổ vạn đời
Uổng thay một kiếp người trần tục
Mười sáu triệu năm, lỡ buông trôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s