CÒN VÀ MẤT

CÒN VÀ MẤT

Còn là còn cả giang san
Mất là mất cả nước non Tiên Rồng
Nghìn năm nô lệ đau buồn
Sao ta cứ mãi con đường lệ nô
Còn là còn cả Ông Cha
Mất là mất cả Tổ Tông giống nòi
Cớ chi luồn cúi người ngoài
Cho dân cho nước đọa đày triền miên
Còn là còn cả ước mơ
Mất là mất cả tự do con người
Sống trong kiếp sống ngục tù
Sống hèn sống hạ cùng là sống đau
Hãy mau thức tỉnh cho mau
Nối vòng tay lớn cùng nhau sống còn
Thoát ra kèm kẹp giặc tàu
Nước non làm chủ cúi luồn mà chi
Còn mất chọn lấy mà đi
Chọn rồi vứt bỏ coi như không còn
Đa Nguyên Dân Chủ , Nhân Quyền
Công bằng bình đẳng đăng trình âu ca
Việt Nam đất nước trổ hoa
Muôn năm độc lập giàu sang, sang giàu
Còn mất giờ đã rõ ràng
Mất nước, còn nước hai đàng khác nhau
Một đàng nô lệ vùi chôn
Một đàng hạnh phúc tự do thanh bình
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s