TỐI VÀ SÁNG

TỐI VÀ SÁNG

Tối là không sáng tối ôm
Tối mù tối mịt thấy chi sai lầm
Rời xa ánh sáng Cội Nguồn
Mới nên nông nỗi lạc đường Ông Cha
Rồng Tiên lạc Cội trong đêm
Tưởng mình là Rắn còn chi là Rồng
Phụng hoàng lầm tưởng rằng gà
Mới nên nông nỗi để người khiến sai

Sáng và tối rõ phân hai nẻo
Ngày và đêm hai cảnh khác xa
Người sáng nhân đức nở hoa
Người tối càng đọa càng sa càng lầy
Lạc Nguồn , lạc Cội lạc héo gầy
Ốm teo nhân đức bầy nhầy nghĩa nhân
Về Nguồn, lạc Cội khác nhau
Hai đường, tối, sáng, chọn đi một đường
Tối, sáng đã quá rõ ràng
An vui khốn khổ hai đường khác nhau
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s