BẠN VÀ THÙ

BẠN VÀ THÙ

Dòng giống Rồng Tiên bạn không thù
Trải qua năm tháng vạn xuân thu
Lạc Cội lạc Nguồn đành trở mặt
Còn Nguồn còn cội rạng đường tu
Bạn Thù, thù bạn trong gan tất
Mất Nguồn mất Cội hận lu bu
Bạn thù, thù bạn mê và giác
Thức tỉnh ra rồi hết cái ngu
Cùng nhau chung sống theo Nguồn Cội
Chung hưởng hòa bình sống êm ru
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s