BỪNG LÊN KHÍ THẾ

BỪNG LÊN KHÍ THẾ

Toàn dân tộc , đã bừng lên khí thế
Rợp đất trời, đầy khí phách Rồng Tiên
Cơ Tạo Hóa đã vần xây chung lối
Về Cội Nguồn, đem lại sự bình yên
Rạng vinh quang, một Việt Nam tỏa sáng
Chuyển đất trời, trong khí thế vô biên
Một Việt Nam, vang danh cùng thế giới
Đầy văn minh, trong xu thế vinh quang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Diễn Ngâm Bích Như

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s