TAM QUANG XUẤT HIỆN

TAM QUANG XUẤT HIỆN

Thơ hữu ích, đã đi vào cuộc sống
Thời Việt Nam, tiến đến những đẹp lành
Thơ Thời Đại, đã ngập tràn non nước
Thời mùa xuân, cũng đã tới đơm hoa
Thơ Lửa Thiên, đã bừng lên tỏa sáng
Thời Việt Nam, đầy những bước âu ca
Kiền ba chân, ánh tam quang soi chiếu
Thời tan tành, bóng tối quỷ yêu ma
Mỗi người dân, mỗi anh hùng trung hiếu
Mỗi linh hồn, mỗi ngọn đuốc sáng soi
Khi tam quang, đã bùng lên thiêu đốt
Thời ngoại xâm, cũng đến lúc đi toi
Mỗi người dân, là Thiên La Thần Thánh
Khắp cùng trời Địa Võng khắp hà sa

Hoàn cầu thế giới Đông, Tây
Năm châu bốn biển rung rinh đất trời
Hướng về Nam Việt phụng chầu
Địa Long vũ trụ sáng ngời Địa Long
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s