VÌ SAO?

VÌ SAO?

Vì sao anh ghét nước non
Ghét chi đất mẹ quê hương của mình
Vì sao anh lại bỏ Nguồn
Bỏ Ông Quốc Tổ Vua Hùng theo Tây
Vì sao anh bỏ quê hương
Vì sao anh mãi theo chân giặc Tàu
Ông Cha có tội tình gì
Mà anh cạn nghĩa cạn tình bỏ rơi
Tội chi Tổ Quốc giang san
Nuôi anh từ thuở nằm nôi nên người
Lớn lên từ những cánh đồng
Lớn lên từ những thị thành thôn quê
Vì sao ? anh bỏ anh chê
Anh không nghĩ đến nước non quê nhà
Làm cho đất mẹ lệ buồn
Làm cho đất Mẹ ngậm ngùi vì anh
Mất cả hiếu trung
Sạch lòng nhân nghĩa
Dập vùi lẽ phải
Vì sao? Nầy hỡi vì sao ?
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s