QUAY ĐẦU LẠI-1

QUAY ĐẦU LẠI

Ai cũng là người dân Đại Việt
Ai cũng có ăn học hiểu nhiều
Ai cũng mang trong mình
Dòng máu Tiên Rồng
Nhưng thật đau lòng
Cũng thật lạ lùng
Hình như họ không cùng là người Đại Việt
Nên mới ra tay ác độc tàn bạo với dân
Họ là người Việt Nam
Họ thù ai ?
Sao lòng họ như thế
Họ thù non với nước
Chỉ vì quyền chức
Họ chẳng cần non sông
Vì đảng hơn vì giang san Tổ Quốc
Họ chỉ cần ngoại xâm Hán Đế
Họ chỉ cần những cú đấm dã man
Chẳng nhìn thấy dân chúng lầm than
Họ muốn dân Việt Nam cúi đầu câm nín
Mãi lệ nô trong kiếp sống cơ hàn
Họ tôn thờ người ngoài
Vứt đi Nguồn Cội giống nòi Cha Ông
Họ vui mừng
Khi thấy người dân đọa đày
Họ vui mừng non sông mất lần vào tay giặc
Họ là ai ?
Là người Việt hay người Tàu
Cả nước đang buồn rầu
Cả nước đang lo lắng
Cả nước đang đau đớn
Quên ăn bỏ ngủ
Đất liền biển đảo
Bị giặc Tàu gặm nhấm hàng ngày
Nô lệ rất gần, nhà tan cửa nát chẳng còn xa
Họ là ai hãy dừng tay
Những tên bán nước hại dân bạo tàn
Những con người lạc Cội lạc Nguồn
Cầu vinh theo giặc không còn lương tâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s