KHÙNG ĐIÊN

KHÙNG ĐIÊN

Ngu ngu ngốc ngốc
Trợn mày há hốc
Xấu xí ếch con
Khoe khoang khoe khoang
Quyền huy bèo bọt
Quyền huy trôi dạt
Quyền huy tạm bợ
Như giọt sương rơi
Lạc nước lạc non
Phản bội Cha Ông
Phản bội non sông
Ngu ngu ngốc ngốc
Tánh danh hôi thúi
Vinh gì độc ác
Tàn sát chúng dân
Trời ơi ngó xuống mà coi
Ra thân tội lỗi còn đi khoe tài
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vòng
Ác nhân lên mặt khắp cùng
Nếu không ngu dốt cũng là khùng điên
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s