CHUNG VUI

CHUNG VUI

Chung vui con cháu Tiên Rồng
Nước non, non nước rực hồng sắc hoa
Chung vui vì một Việt Nam
Thái bình độc lập bình yên cõi bờ
Chung vui nước Việt đổi đời
Nhân Quyền, Dân Chủ, Công Bằng, Tự Do
Chung vui giàu mạnh ấm no
Văn minh tột thế Việt Nam sáng ngời
Việt Nam giờ được cảnh nầy
Công ơn Quốc Tổ trao truyền kinh thơ
Đồng hành con cháu Việt Nam
Cùng cam cộng khổ, sướng vui đồng hành
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s