TIẾNG SẤM

TIẾNG SẤM

Tiếng sấm Trời Nam đã dậy rồi
Chấn động hoàn cầu khắp đất trời
Địa Long chữ s niềm tỏa sáng
Thiên Địa giao hòa rạng tinh khôi
Ba nguồn ánh sáng bừng lên khắp
Đồng loạt sáng soi chốn nơi nơi
U minh tan biến tiêu bóng tối
Chân trời tỏa sáng, thuyền ra khơi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s